ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στο πρόγραμμά μου περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία του ΚΕΠ για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών μας.Το διεκδικούμε από το Υπουργείο Οικονομικών και θα εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τον πολίτη ο οποίος δεν θα χρειάζεται να τρέχει πλέον στα διάφορα υπουργεία και άλλες υπηρεσίες.Για μας προέχει η εξυπηρέτηση των δημοτών μας!