Δημιουργία πάρκου για παιδιά με αναπηρίες

Στο πρόγραμμά μου περιλαμβάνεται η δημιουργία πάρκου για παιδιά με αναπηρίες για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες,γιατί τα παιδιά με αναπηρίες είναι ισότιμα μέλη στη κοινωνία μας.Το πολυθεματικό αυτό πάρκο προβλέπεται να γίνει στο “πάρκο της Ευρώπης” πλησίον του Αθλητικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.